O MNIE

Jestem magistrem filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach programu stypendialnego Erasmus semestr studiów spędziłam w Niemczech na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Uczęszczałam tam na zajęcia z rodzimymi użytkownikami języka w Katedrze Germanistyki i Komparatystyki. Ponadto rozwijałam umiejętności językowe, uczestnicząc w licznych kursach języka niemieckiego dla obcokrajowców w uniwersyteckim Centrum Językowym.

W 2019 r. ukończyłam studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach zajęć doskonaliłam swój warsztat pod okiem doświadczonych tłumaczy, specjalizujących się w przekładzie tekstów technicznych, prawniczych, medycznych, ekonomicznych, naukowych, unijnych oraz turystycznych.

Gruntowną wiedzę o języku ojczystym dały mi natomiast ukończone w 2011 r. studia licencjackie na Wydziale Polonistyki UJ. Stały się one też impulsem do samodzielnego zgłębiania tajników poprawnej polszczyzny, co z czasem przerodziło się w prawdziwą pasję. Dziś dostrzegam ogromną wartość tej pasji – doskonała znajomość języka ojczystego jest bowiem w zawodzie tłumacza niezbędna.

Agnieszka Sikora - tlumacz języka niemieckiego
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ